Raporty bieżące

Uzupełnienie składu oraz wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Uzupełnienie składu oraz wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 18.10.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 października 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata - Pana Pawła Pitery - na Członka Rady Nadzorczej Banku XII kadencji,

2. powołało z dniem 18 października 2022 r. Pana Pawła Piterę do składu Rady Nadzorczej Banku XII kadencji.

Ponadto Zarządu Bank informuje, że zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Banku, akcjonariusz Poczta Polska S.A. wyznaczył Pana Pawła Piterę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl