Raporty bieżące

Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Ustalenie przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (MREL) dla Banku Pocztowego S.A.
Data: 21.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w piśmie z dnia 20 grudnia 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ("BFG") ustalił oczekiwaną od Banku wysokość minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL", ang. the minimum requirement for own funds and eligible liabilities).

BFG określił docelowy wymóg MREL dla Banku na poziomie 12,00% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko "TREA" i 4,50% miary ekspozycji całkowitej "TEM". Wymogi te muszą zostać spełnione przez Bank na koniec 2023 r. poprzez odpowiednią wysokość funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, spełniających wymóg podporządkowania.

Dodatkowo BFG wyznaczył śródokresowe cele MREL, które:

- w relacji do TREA wynoszą: 10,00% na koniec 2022 roku, oraz

- w relacji do TEM wynoszą: 3,75% na koniec 2022 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl