Raporty bieżące

Rezygnacja Pana Bartosza Drabikowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Bartosza Drabikowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 30.12.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   19/2022

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 roku Pan Bartosz Drabikowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 31 grudnia 2022 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl