Raporty bieżące

Rezygnacja Pana Pawła Pitery z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Pawła Pitery z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 13.01.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   1/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 13 stycznia 2023 roku Pan Paweł Pitera Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 15 stycznia 2023 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl