Raporty bieżące

Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2023 r.:
1. Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2022 r. – 28 lutego 2023 r. (wtorek),
2. Raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2023 r. – 20 września 2023 r. (środa);

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst”.
Piotr
Piechota
Członek Zarządu
Dariusz
Winek
Prokurent

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl