Raporty bieżące

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 22.02.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego S.A.:

1. dokonało oceny kwalifikacji kandydata na Członka Rady Nadzorczej XII kadencji.

2. powołało pana Roberta Dołęgę do składu Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A. XII kadencji.

Ponadto Bank informuje, że zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu akcjonariusz Poczta Polska S.A. wyznaczył Pana Roberta Dołęgę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl