Raporty bieżące

Rezygnacja Pana Roberta Dołęgi z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Roberta Dołęgi z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 27.02.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   5/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 27 lutego 2023 roku Pan Robert Dołęga Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 27 lutego 2023 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl