Raporty bieżące

Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Wyznaczenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 22.03.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   7/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 marca 2023 r., zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu akcjonariusz Poczta Polska S.A. wyznaczył Pana Marka Wadowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl