r.

Bank Pocztowy wypracował w pierwszych trzech miesiącach tego roku zysk netto w wysokości – 51,9 mln zł wobec 105,0 mln zł zysku w całym 2022 r. i zwrócił się do KNF z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie zysku do kapitału podstawowego Tier I

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że podjął decyzję o wystąpieniu do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I Banku zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. w kwocie  51 867 949,15 zł. Złożenie wniosku do KNF o zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za I kwartał 2023 roku stanowi realizację działania wspierającego do wdrożonego przez Bank Planu Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej. Bank finalizuje obecnie prace nad aktualizacją Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-26.

Zaliczenie wyniku I kwartału 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I ma pozwolić na ograniczenie dalszego wzrostu ryzyka nadmiernej dźwigni finansowej oraz zapobieżenie ryzyku trwałego obniżenia pozostałych wskaźników adekwatności kapitałowej poniżej wymogów regulacyjnych. Wynik finansowy brutto Banku za I kwartał 2023 r. osiągnął poziom 64,9 mln zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. był wyższy o 30,1 mln zł, tj. o 86,7%. Zysk netto wyniósł 51,9 mln zł i był wyższy o 25,3 mln zł, tj. o 95,1% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

- W pierwszym trzech miesiącach tego roku zanotowaliśmy bardzo dobre  wyniki finansowe. To efekt kilku czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Oczywiście, tak jak innym podmiotom z sektora, sprzyja nam wysoki poziomu stóp procentowych. Nie możemy jednak także zapominać o zakończonych z sukcesem przez Bank Pocztowy działaniach służących przywróceniu stabilności finansowej w ramach Planu Naprawy. Pozwoliło nam to obniżyć koszty, ale przede wszystkim wprowadzić mechanizmy, które na stałe poprawiają naszą rentowność. W końcu trudno nie wspomnieć o bardzo dobrej sprzedaży w ramach naszej sieci własnej oraz systematycznemu wprowadzaniu nowych produktów. Zgoda KNF  na włączenie zysku netto osiągniętego za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku do kapitału podstawowego umożliwi nam poprawę wskaźników kapitałowych. Obecnie Bank Pocztowy intensywnie pracuje nad aktualizacją swojej strategii działania. Chcemy wprowadzić w jej ramach nowe produkty i nowe usługi dla klientów, które pozwolą Bankowi na dalszy dynamiczny rozwój. Planujemy w ciągu kilku tygodni ogłosić też nową strategię
na lata 2023-26 -
komentuje Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.


Załączniki

Foto Prezes Jakub Slupinski  Bank Pocztowy

Foto Prezes Jakub Slupinski Bank Pocztowy

Foto Prezes Jakub Slupinski _Bank Pocztowy.jpg

rozmiar pliku: 780.1 kB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły