Raporty bieżące

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za I kwartał 2023 r.

Tytuł raportu: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za I kwartał 2023 r.
Data: 27.06.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   11/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 27czerwca 2023 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 czerwca 2023 r., zezwalającą na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za I kwartał 2023 r. w kwocie 51 867 949,15 złotych (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 15/100).

Zaliczenie zysku netto za I kwartał 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 1,8 p.p. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,8 p.p.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl