2514123

r.

„Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb” nowa Strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026. W każdym roku Strategii ponad 100 mln zysku netto i samowystarczalność kapitałowa.

Nowa strategia Banku Pocztowego na lata 2023-2026 pn. „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb” oparta jest na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo. Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów. Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto - ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r. W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie wartość wskaźnika Tier I.

W 2022 r. Bank osiągnął rekordowe w swojej historii wyniki finansowe, istotnie wyższe niż planowano m.in. za sprawą  wysokiego poziomu stóp procentowych.  W kwietniu 2022 r. Bank zakończył z sukcesem realizację Planu Naprawy w zakresie rentowności oraz uruchomił Plan Naprawy w zakresie adekwatności kapitałowej. Były to istotne fakty, które wraz ze zmianą sytuacji makroekonomicznej oraz zaleceniami nadzorczymi stały się przesłankami do opracowania nowej Strategii Banku Pocztowego na lata 2023-2026, dostosowanej do nowych realiów, w których funkcjonuje dziś Bank.  

Uwzględniając powyższe kwestie, Zarząd Banku Pocztowego zdecydował, że domenami strategicznymi Banku w horyzoncie strategii 2023-2026 będą finansowanie konsumpcyjne i usługi finansowe dla klientów indywidualnych, obsługa masowych rozliczeń we współpracy z Pocztą Polską, rozwój usług finansowych dla e-commerce oraz usługi finansowe dla segmentu mieszkalnictwa.

- Nowa strategia wyraża nasze ambicje, ale także realne możliwości rozwoju z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych. Widzimy, że możemy dynamicznie rozwijać się na rynku detalicznym, także w zakresie udzielania kredytów gotówkowych, zdobywając nowych klientów między innymi dzięki jeszcze bliższej współpracy z Pocztą Polską. Wdrożymy bardzo ciekawą ofertę dla podmiotów z rynku e-commerce, która ułatwi nie tylko finansowanie zakupów, ale także samą dostawę towarów. Będziemy także rozwijać portfolio produktów dla sektora mieszkalnictwa. Ponadto Bank będzie nadal odważnie, ale co dla mnie szczególnie ważne – także odpowiedzialnie - inwestował w nowe technologie, między innymi w rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję. Warto podkreślić, że wszystkim zmianom będzie towarzyszyć stabilność finansowa Banku. Zakładamy, że w każdym roku realizacji nowej Strategii osiągniemy zysk netto przekraczający 100 milionów złotych, a do 2026 roku zdecydowanie, bo aż czterokrotnie, zwiększymy kapitały własne. Jestem przekonany, że wdrożenie nowej Strategii i nowych mechanizmów działania pozwoli Bankowi Pocztowemu na zwiększenie udziału w rynku i dalszy dynamiczny rozwój - mówi Jakub Słupiński, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Wspierając cele zrównoważonego rozwoju, Bank będzie ułatwiał dostęp do usług finansowych osobom niezamożnym, „Srebrnemu Pokoleniu”, cyfrowym nowicjuszom oraz osobom cyfrowo wykluczonym. Bank widzi potencjał w pozyskiwaniu nowych Klientów z terenów Polski regionalnej, dążąc do ułatwiania Polakom dostępu do bankowości poprzez dopasowane do ich możliwości włączanie w świat finansów. Planuje także zachować neutralność klimatyczną w ramach zakresów 1 i 2 redukując między innymi ślad węglowy.

W Strategii dużą wagę Bank przykłada do kwestii wzrostu efektywności działania, przy zapewnieniu bezpiecznych poziomów wskaźników ryzyka.  Według założeń nowej Strategii zysk Banku Pocztowego w każdym roku przekraczać będzie 100 mln zł,  wskaźnik ROE wynosić będzie ponad 8%, a koszty ryzyka nie będą przekraczać 0,8%

Jednocześnie nowa Strategia Banku Pocztowego zakłada imponującą dynamikę funduszy Banku – do 2026 r. poziom kapitałów własnych ma wzrosnąć 4-krotnie do poziomu 1,2 mld zł. Wartość wskaźnika Tier I wzrośnie blisko dwukrotnie.  


Załączniki

Jakub Słupiński Prezes Zarządu Banku Pocztowego SA

Jakub Słupiński Prezes Zarządu Banku Pocztowego SA

Jakub Słupiński Prezes Zarządu Banku Pocztowego SA.jpg

rozmiar pliku: 3,9 MB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły