Raporty bieżące

Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.
Data: 22.08.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   14/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 22 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego S.A. powołała z dniem 01 września 2023 r. Pana Dominika Matuszewskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego S.A.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A., od dnia 01 września 2023 r., będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński - Prezes Zarządu,

Michał Leski - Wiceprezes Zarządu,

Dominik Matuszewski - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl