2540406

r.

Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 01 września 2023 r. Dominika Matuszewskiego na Wiceprezesa Banku Pocztowego

Na posiedzeniu 22 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 01 września 2023 r. Dominika Matuszewskiego do składu Zarządu Banku Pocztowego S.A. XII kadencji i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku Pocztowego.

Skład Zarządu Banku Pocztowego S.A., od 01 września 2023 r., będzie przedstawiał się następująco:

Jakub Słupiński - Prezes Zarządu,

Michał Leski - Wiceprezes Zarządu,

Dominik Matuszewski - Wiceprezes Zarządu,

Piotr Piechota - Wiceprezes Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.


Załączniki

Dominik Matuszewski, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego SA

Dominik Matuszewski, Wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego SA

2_PW_021_1.jpg

rozmiar pliku: 3,2 MB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły