Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2023 r.

Raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 11 września 2023 r. (poniedziałek), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2023 z 31 stycznia 2023 r., w dniu 20 września 2023 r. (środa).

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.
Piotr
Piechota
Wiceprezes Zarządu
Dariusz
Winek
Prokurent

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl