Raporty bieżące

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za II kwartał 2023 r.

Tytuł raportu: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za II kwartał 2023 r.
Data: 18.10.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   15/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 18 października 2023 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 października 2023 r., zezwalającą na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za II kwartał 2023 r. w kwocie 54 614 522,43 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony sześćset czternaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 43/100).

Zaliczenie zysku netto za II kwartał 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku, pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 1,8 p.p. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,7 p.p.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl