Raporty bieżące

Zakończenie realizacji procesu Due Diligence w Banku Pocztowym S.A.

Tytuł raportu: Zakończenie realizacji procesu Due Diligence w Banku Pocztowym S.A.
Data: 24.11.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   16/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 24 listopada 2023 r. podjął Uchwałę o zakończeniu procesu Due Diligence, realizowanego na podstawie wniosku Poczty Polskiej S.A. z dnia 25 maja 2022 r., w sprawie umożliwienia Potencjalnemu Inwestorowi przeprowadzenia badania Due Diligence Banku, w związku z potencjalną transakcją sprzedaży przez Pocztę Polską S.A. 9.620.846 akcji Banku, reprezentujących "75% minus 10 sztuk" akcji Banku. Uchwała zamyka działania przedstawione przez Bank w Raporcie bieżącym nr 11/2022 z dnia 7 września 2022 r., (informującym o otrzymaniu ww. wniosku i podjęciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie procesu Due Diligence).

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl