Raporty bieżące

Wypowiedzenie przez Bank Pocztowy S.A. ochrony gwarancyjnej obejmującej część portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych z segmentu mieszkalnictwa ze skutkiem na 31 grudnia 2023 r.

Tytuł raportu: Wypowiedzenie przez Bank Pocztowy S.A. ochrony gwarancyjnej obejmującej część portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych z segmentu mieszkalnictwa ze skutkiem na 31 grudnia 2023 r.
Data: 28.11.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   17/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2022 z dnia 30.09.2022r. Zarząd Banku Pocztowego S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Bank") informuje, iż w dniu 28 listopada 2023 r. podjął uchwałę, dotyczącą wypowiedzenia ochrony gwarancyjnej, obejmującej część portfela ekspozycji kredytowych klientów instytucjonalnych Banku z segmentu mieszkalnictwa. W efekcie realizacji postanowień niniejszej uchwały, ochrona gwarancyjna ustanie z dniem 31 grudnia 2023 r.

Decyzja o wypowiedzeniu ochrony gwarancyjnej została podjęta z uwagi na wzrost i projektowane przez Bank w przyszłości, utrzymywanie bezpiecznych poziomów miar kapitałowych bez potrzeby dalszego utrzymywania ochrony gwarancyjnej, m.in. na skutek akumulacji zysków do kapitału podstawowego Tier 1.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl