Raporty bieżące

Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Zalecenie KNF dotyczące dodatkowego wymogu kapitałowego dla Banku Pocztowego S.A.
Data: 14.12.2023 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   18/2023

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 14 grudnia 2023 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zalecenie utrzymywania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego narzutu kapitałowego w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z wystąpienia warunków skrajnych na poziomie 1,05 p.p. ponad wartość każdego z wymogów w zakresie funduszy własnych, o których mowa w art. 92 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia nr 575/2013, powiększonego o dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz o wymóg połączonego bufora, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym (tzw. "bufor P2G"),. Dodatkowy narzut powinien składać się w całości z kapitału podstawowego Tier I.

Dotychczasowa wartość bufora P2G, ustalona zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 grudnia 2022 r. wynosiła 1,68 p.p.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl