Raporty bieżące

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za III kwartał 2023 r.

Tytuł raportu: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I zysku netto za III kwartał 2023 r.
Data: 16.01.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   1/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje, że w dniu 16 stycznia 2024 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 stycznia 2024 r., zezwalającą na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I, zysku netto za III kwartał 2023 r. w kwocie 70 076 957,24 złotych (słownie: siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 24/100).

Zaliczenie zysku netto za III kwartał 2023 r. do kapitału podstawowego Tier I Banku, pozwoli na poprawę współczynnika kapitału Tier I o 2,4 p.p. oraz wskaźnika dźwigni finansowej o 0,9 p.p.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl