Raporty bieżące

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 r.:
1. Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2023 r. – 21 lutego 2024 r. (środa)
2. Raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2024 r. – 19 września 2024 r. (czwartek)

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst”.
Piotr
Piechota
Wiceprezes Zarządu
Dominik
Matuszewski
Wiceprezes Zarządu

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl