Raporty bieżące

Rezygnacja Pana Marcina Eckerta z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Tytuł raportu: Rezygnacja Pana Marcina Eckerta z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.
Data: 19.02.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   2/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 lutego 2024 roku Pan Marcin Eckert Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku z dniem 19 lutego 2024 roku.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl