Raporty bieżące

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Zarząd Banku Pocztowego S.A. („Bank”) informuje, iż zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego Banku Pocztowego S.A. za 2023 r.

Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2023 r. zostanie opublikowany w dniu 22 lutego 2024 r. (czwartek), a nie jak Bank informował w raporcie bieżącym nr 1/2024 z 31 stycznia 2024 r., w dniu 21 lutego 2024 r. (środa).

Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst.
Piotr
Pechota
Wiceprezes Zarządu
Dominik
Matuszewski
Wiceprezes Zarządu

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl