Raporty bieżące

Decyzja o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. działania naprawczego z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowanie Banku.

Tytuł raportu: Decyzja o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A. działania naprawczego z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowanie Banku.
Data: 28.03.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   3/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje, iż w związku z odbudową sytuacji kapitałowej Banku odzwierciedlonej poprzez utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej na poziomie bezpiecznym Planu Naprawy (powyżej 6%) przez okres co najmniej dwóch kwartałów, a także biorąc pod uwagę kształtowanie się prognozy poziomu wskaźnika dźwigni finansowej w horyzoncie co najmniej 12 miesięcznym również na poziomie bezpiecznym, Zarząd Banku podjął w dniu 28 marca 2024 r. uchwałę w sprawie zakończenia realizacji działania naprawczego dotyczącego adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania Banku Pocztowego S.A oraz zakończenia realizacji Awaryjnego planu kapitałowego w Banku Pocztowym S.A.

Zarząd Banku podjął w dniu 12 kwietnia 2022 r. decyzję o uruchomieniu działania naprawczego Planu Naprawy z zakresu adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowanie Banku w związku ze spadającą wartością wskaźnika dźwigni finansowej o czym informował komunikatem 5/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. Działanie naprawcze w zakresie dokapitalizowania Banku nie zostało zrealizowane w formie emisji akcji nowej serii, jednak dzięki realizacji kompleksowych działań Awaryjnego planu kapitałowego i przy osiągnieciu przez Bank rekordowych wyników finansowych, niskich kosztów ryzyka, akumulacji kapitału oraz częściowemu odwróceniu negatywnych wycen papierów dłużnych w portfelu Banku na przestrzeni 2023 roku wszystkie miary kapitałowe uległy fundamentalnej poprawie. Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. wskaźnik dźwigni finansowej osiągnął poziom 8,05%, natomiast wskaźnik Tier 1 osiągnął poziom 21,73%, znacząco przekraczając poziomy nadzorcze.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl