Raporty bieżące

Informacja o wpływie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, na wynik finansowy Banku.

Tytuł raportu: Informacja o wpływie Ustawy z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, na wynik finansowy Banku.
Data: 15.05.2024 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr   4/2024

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. ("Bank") informuje o dokonanych wstępnych szacunkach dotyczących skutków oczekiwanej korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych dla wyniku finansowego, w związku z opublikowaniem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Modyfikacja umów kredytów hipotecznych złotowych, udzielonych konsumentom wskutek zawieszenia przez nich spłat kredytu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy oraz w oparciu o przyjęte założenia, spowoduje jednorazowe obniżenie wyniku brutto Banku w II kw. 2024 roku o ok. 8,2 mln zł.

Zarząd Banku zwraca uwagę, że prezentowane szacunki odzwierciedlają obecną wiedzę Banku i są obarczone niepewnością dotyczącą przyjętych do szacunków założeń. Wskazana kwota może ulec aktualizacji biorąc pod uwagę rzeczywisty poziom zainteresowania klientów zawieszeniem spłat kredytu.

źródło: biznes.pap.pl

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl