O banku

Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz

Numery akcji

Rodzaj akcji

Liczba akcji

Liczba akcji razem

Liczba głosów

Liczba głosów razem

Poczta Polska S.A.

Warszawa

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

Seria A  1

Imienne zwykłe

 

291.300

9.620.846


 


 

291.300

9.620.846


 


 

Seria B  1

Imienne zwykłe

7.005.470

7.005.470

Seria C1 1

Imienne zwykłe

963.186

963.186

Seria C2 1

Imienne zwykłe

1.360.890

1.360.890

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Warszawa ul. Puławska  15

Seria B

Imienne zwykłe

2.432.270

3.206.962


 


 

2.432.270

3.206.962


 


 

Seria C1

Imienne zwykłe

321.062

321.062

Seria C2

Imienne zwykłe

453.630

453.630

Razem

 

 

 

12.827.808

 

12.827.808