Roczne Półroczne

Roczne

 

tys. PLN

 

2022

31-12-2022

 

 

2021

31-12-2021

 

2020

31-12-2020

 

2019

31-12-2019

 

 

2018

31-12-2018

 

Suma bilansowa

8 537 4829 112 0029 169 920

8 007 970

7 554 073

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

4 018 7724 566 5764 921 2155 120 5834 763 461

Zobowiązania wobec klientów

7 769 6558 418 2518 234 7477 047 8186 563 271

Kapitały własne

416 807404 038633 402613 393590 869

Przychody netto z działalności operacyjnej

459 998274 618321 196333 227322 008

Koszty administracyjne

(244 625)(206 517)(222 091)(229 167)(235 362)

Wynik na odpisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(18 131)(21 582)(84 216)(67 714)

(78 283)

Wynik finansowy brutto

135 47443 142(4 390)32 30415 767

Wynik finansowy netto

105 03530 752(9 173)18 9428 178

ROA netto (%)

1,1900,34(0,11)0,240,09

ROE netto (%)

30,666,11(1,5)3,21,1

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

52,2075,8073,469,571,3

Współczynnik wypłacalności (%)

14,515,017,916,617,9

Współczynnik Tier 1 / (w %)

12,012,415,414,014,9

NPL / (w %)

11,410,811,19,813,2

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

4,652,22,63,43,3