DEBUG:
current-text: 16422
current-parent: 16334
current-grandparent: 16331
current-greatgrandparent: 16329
ir-root: da
ir-tables-text-part: 16355

Podstawowe dane finansowe

 

tys. PLN

2016

31-12-2016

2015

31-12-2015

2014

31-12-2014

2013

31-12-2013

2012

31-12-2012

2011

31-12-2011

Suma bilansowa

6 936 566

7 213 030

7 719 027

7 382 745

7 120 653

5 215 801

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

5 154 339

5 312 882

5 151 777

5 055 712

4 599 545

3 679 382

Zobowiązania wobec klientów

5 763 014 5 742 377

6 492 023

6 230 578

6 317 949

4 685 735

Kapitały własne

523 442 542 485

439 632

391 765

361 470

321 395

Przychody netto z działalności operacyjnej

339 081 327 528

332 340

294 320

290 255

258 473

Koszty administracyjne

(224 898)

(217 030)

(218 622)

(212 738)

(218 356)

(209 837)

Wynik na dopisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(100 496) (65 158)

(61 013)

(42 398)

(25 099)

(12 877)

Wynik finansowy brutto

7 312 42 879

55 145

43 260

48 665

37 531

Wynik finansowy netto

2 510 33 931

43 639

36 027

38 949

29 555

ROA netto (%)

0,04 0,5

0,6

0,5

0,6

0,6

ROE netto (%)

0,5 6,9

10,5

9,6

11,5

9,6

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

67,6 66,8

65,3

71,3

74,7

80,6

Współczynnik wypłacalności (%)

14,4 14,4

13,4

12,9

13,9

13,9

Współczynnik Tier 1 / (w %)

11,1 11,4

10,1

9,7

9,9

10,6

NPL / (w %)

8,9 7,0

6,1

5,4

4,7

5,0

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

3,7 3,6

3,8

3,6

3,8

4,1

 

 

tys. PLN

2010

31-12-2010

2009

31-12-2009

Suma bilansowa

4 156 609

3 881 000

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

2 488 835

1 772 350

Zobowiązania wobec klientów

3 759 124

3 233 529

Kapitały własne

294 968

281 812

Przychody netto z działalności operacyjnej

221 165

221 495

Koszty administracyjne

(195 204)

(178 352)

Wynik na dopisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

(9 673)

(33 804)

Wynik finansowy brutto

17 529

8 096

Wynik finansowy netto

14 412

5 907

ROA netto (%)

0,4

0,2

ROE netto (%)

5,0

2,1

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

87,8

81,0

Współczynnik wypłacalności (%)

13,4

17,0

Współczynnik Tier 1 / (w %)

13,2

16,9

NPL / (w %)

7,2

7,2

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

3,6

4,2