Roczne Półroczne

Roczne

 

tys. PLN

2023

31-12-2023    

 

2022

31-12-2022

 

 

2021

31-12-2021

 

2020

31-12-2020

 

2019

31-12-2019

 

Suma bilansowa

8 985 8148 537 4829 112 0029 169 920

8 007 970

Kredyty i pożyczki udzielone klientom netto

3 693 8874 018 7724 566 5764 921 2155 120 583

Zobowiązania wobec klientów

7 833 5747 769 6558 418 2518 234 7477 047 818

Kapitały własne

815 691416 807404 038633 402613 393

Przychody netto z działalności operacyjnej

535 880459 998274 618321 196333 227

Koszty administracyjne

(261 430)(244 625)(206 517)(222 091)(229 167)

Wynik na odpisach aktualizacyjnych z tytułu utraty wartości 

3 112(18 131)(21 582)(84 216)(67 714)

Wynik finansowy brutto

283 059135 47443 142(4 390)32 304

Wynik finansowy netto

223 815105 03530 752(9 173)18 942

ROA netto (%)

2,551,1900,34(0,11)0,24

ROE netto (%)

49,530,666,11(1,5)3,2

Koszty z amortyzacją/dochody (C/l) / (w %)

48,852,2075,8073,469,5

Współczynnik wypłacalności (%)

23,614,515,017,916,6

Współczynnik Tier 1 / (w %)

21,712,012,415,414,0

NPL / (w %)

9,011,410,811,19,8

Marża odsetkowa netto do aktywów ogółem (NIM) (w %)

5,544,652,22,63,4