6/2013 (EBI) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2012 r.

Roczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2012 r.Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Tomasz
Bogus
Prezes Zarządu
Drukuj komunikat