Aktualności

22 lutego 2024 r.
Uzupełnienie Raportu okresowego nr 3/2024 - Raport roczny Banku Pocztowego S.A za 2023 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. w uzupełnieniu do Raportu okresowego nr 3/2024 przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst. ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. w uzupełnieniu do Raportu okresowego nr 3/2024 przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst. ...

Czytaj więcej
22 lutego 2024 r.
Raport roczny Banku Pocztowego S.A za 2023 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2023 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst. ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2023 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst. ...

Czytaj więcej
06 marca 2023 r.
Raport roczny Banku Pocztowego S.A za 2022 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2022 r. Jakub Słupiński Prezes Zarządu Michał Leski Członek Zarządu ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2022 r. Jakub Słupiński Prezes Zarządu Michał Leski Członek Zarządu ...

Czytaj więcej
01 marca 2022 r.
Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2021 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2021 r. Jakub Słupiński Prezes Zarządu Piotr Piechota Członek Zarządu ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2021 r. Jakub Słupiński Prezes Zarządu Piotr Piechota Członek Zarządu ...

Czytaj więcej
15 marca 2021 r.
Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2020 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2020 r. Jakub Słupiński Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Piotr Piechota Członek Zarządu ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2020 r. Jakub Słupiński Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu Piotr Piechota Członek Zarządu ...

Czytaj więcej
30 marca 2020 r.
Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2019 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2019 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst. ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2019 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst. ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów