r.

Uzupełnienie Raportu okresowego nr 3/2024 - Raport roczny Banku Pocztowego S.A za 2023 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. w uzupełnieniu do Raportu okresowego nr 3/2024 przekazuje Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst.
Jakub
Słupiński
Prezes Zarządu
Dariusz
Winek
Prokurent

Załączniki

SzB Bank Pocztowy S A 2023-sig-0

SzB Bank Pocztowy S A 2023-sig-0

SzB_Bank_Pocztowy_S_A_2023-sig-0.pdf

rozmiar pliku: 365,3 kB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły