7/2013 (EBI) Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2012 r.

Roczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2012 r.Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Tomasz
Bogus
Prezes Zarządu
Drukuj komunikat