24/2014 (EBI) Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2014 r.

Półroczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2014 r.Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Tomek
Bogus
Prezes Zarządu
Drukuj komunikat