r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2022 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2022 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2022 r.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst.
Jakub
Słupiński
Prezes Zarządu
Michał
Leski
Członek Zarządu

Załączniki

Sprawozdanie finansowe 30 06 2022-sig-0

Sprawozdanie finansowe 30 06 2022-sig-0

Sprawozdanie_finansowe_30_06_2022-sig-0.pdf

rozmiar pliku: 2.4 MB

Sprawozdanie Zarzadu za I polrocze 2022-1

Sprawozdanie Zarzadu za I polrocze 2022-1

Sprawozdanie_Zarzadu_za_I_polrocze_2022-1.pdf

rozmiar pliku: 1.9 MB

Wybrane dane finansowe jednostkowe 30 06 2022-2

Wybrane dane finansowe jednostkowe 30 06 2022-2

Wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_30_06_2022-2.pdf

rozmiar pliku: 189.1 kB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły