Aktualności

11 września 2023 r.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2023 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2023 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2023 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów...

Czytaj więcej
15 września 2022 r.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2022 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2022 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2022 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2022 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2022 r. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów...

Czytaj więcej
15 września 2021 r.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2021 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2021 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2021 r. Jakub Słupiński Wiceprezes Zarządu, p.o. ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2021 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2021 r. Jakub Słupiński Wiceprezes Zarządu, p.o. ...

Czytaj więcej
23 września 2020 r.
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2020 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2020 r. ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2020 r. ...

Czytaj więcej
24 września 2019 r.
Raport półroczny Banku Pocztowego S.A.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2019 roku. Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu Paweł Kopeć Członek Zarządu ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2019 roku. Robert Kuraszkiewicz Prezes Zarządu Paweł Kopeć Członek Zarządu ...

Czytaj więcej
27 września 2018 r.
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 roku. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 roku. Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst". ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów