7/2015 (EBI) Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2014 r.

Roczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2014 r.
Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Szymon
Midera
Prezes Zarządu
Michał
Sobiech
Członek Zarządu
Drukuj komunikat