4/2012 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2011 r.

Roczny

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2011 r.Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Drukuj komunikat