4/2018 (EBI) Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2017 r.

Roczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Jednostkowy raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2017 r.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Sławomir
Zawadzki
Prezes Zarządu
Jerzy
Konopka
Członek Zarządu
Drukuj komunikat