Wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_31.12.2017-0.pdf

r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2017 r.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Sławomir
Zawadzki
Prezes Zarządu
Jerzy
Konopka
Członek Zarządu

Załączniki

Wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_31.12.2017-0.pdf

Wybrane dane finansowe skonsolidowane 31.12.2017-0.pdf

Wybrane_dane_finansowe_skonsolidowane_31.12.2017-0.pdf

rozmiar pliku: 304.0 kB

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pocztowego__za_20-1.pdf

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Banku Pocztowego za 20-1.pdf

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pocztowego__za_20-1.pdf

rozmiar pliku: 3.6 MB

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Banku_Pocztowego_za_2017_r.-2.pdf

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Banku Pocztowego za 2017 r.-2.pdf

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Banku_Pocztowego_za_2017_r.-2.pdf

rozmiar pliku: 5.9 MB

Sprawozdanie_niefinansowe_za_2017-4.pdf

Sprawozdanie niefinansowe za 2017-4.pdf

Sprawozdanie_niefinansowe_za_2017-4.pdf

rozmiar pliku: 10.6 MB

Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalo-4.pdf

Sprawozdanie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitalo-4.pdf

Sprawozdanie_z_badania_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Kapitalo-4.pdf

rozmiar pliku: 488.4 kB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły