Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pocztowego_SA_za_okres_6_miesi-0.pdf

r.

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 roku.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Sławomir Zawadzki
Prezes Zarządu
Tomasz Jodłowski
Członek Zarządu
Sławomir
Zawadzki
Prezes Zarządu
Tomasz
Jodłowski
Członek Zarządu

Załączniki

Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pocztowego_SA_za_okres_6_miesi-0.pdf

Srodroczne skrocone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego SA za okres 6 miesi-0.pdf

Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pocztowego_SA_za_okres_6_miesi-0.pdf

rozmiar pliku: 2.8 MB

Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Ban-1.pdf

Srodroczne skrocone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej Ban-1.pdf

Srodroczne_skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_Ban-1.pdf

rozmiar pliku: 2.9 MB

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pocztowego_SA_za_I_-2.pdf

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku Pocztowego SA za I -2.pdf

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Grupy_Kapitalowej_Banku_Pocztowego_SA_za_I_-2.pdf

rozmiar pliku: 4.0 MB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły