7/2018 (EBI) Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 r.

Półroczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2018 roku.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Sławomir Zawadzki
Prezes Zarządu
Tomasz Jodłowski
Członek Zarządu
Sławomir
Zawadzki
Prezes Zarządu
Tomasz
Jodłowski
Członek Zarządu
Drukuj komunikat