2/2019 (EBI) Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2018 r.

Roczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2018 r.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Robert
Kuraszkiewicz
Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu
Tomasz
Jodłowski
Członek Zarządu
Drukuj komunikat