4/2019 (EBI) Raport półroczny Banku Pocztowego S.A.

Półroczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport półroczny Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2019 roku.
Robert
Kuraszkiewicz
Prezes Zarządu
Paweł
Kopeć
Członek Zarządu
Drukuj komunikat