3/2020 (EBI) Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2019 r.

Roczny
Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2019 r.


Podstawa prawna: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywny systemie obrotu na Catalyst.
Robert
Kuraszkiewicz
Prezes Zarządu
Tomasz
Dąbrowski
Członek Zarządu
Drukuj komunikat