r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i raport półroczny Banku Pocztowego S.A za I półrocze 2020 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Banku Pocztowego S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2020 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2020 r.
Tomasz
Dąbrowski
Członek Zarządu
Paweł
Kopeć
Członek Zarządu

Załączniki

Sprawozdanie_finansowe_30.06.2020-sig-sig-sig-0.pdf

Sprawozdanie finansowe 30.06.2020-sig-sig-sig-0.pdf

Sprawozdanie_finansowe_30_06_2020-sig-sig-sig-0.pdf

rozmiar pliku: 3,7 MB

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Banku_Pocztowego_za_I_polrocze_2020-sig-sig-1.pdf

Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Banku Pocztowego za I polrocze 2020-sig-sig-1.pdf

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Banku_Pocztowego_za_I_polrocze_2020-sig-sig-1.pdf

rozmiar pliku: 2,1 MB

Wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_30.06.2020-2.pdf

Wybrane dane finansowe jednostkowe 30.06.2020-2.pdf

Wybrane_dane_finansowe_jednostkowe_30_06_2020-2.pdf

rozmiar pliku: 326,3 kB

Kontakt dla mediów

Bartosz Trzciński

Rzecznik Prasowy

b.trzcinski@pocztowy.pl

Powiązane artykuły