Aktualności

16 września 2022 r.
Bank Pocztowy z najwyższym w historii zyskiem netto za I półrocze 2022 r. - 49,3 mln złotych. W II półroczu wyniki Banku będą obciążone wpływem wakacji kredytowych

Bank Pocztowy w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku wypracował wynik finansowy netto na poziomie 49,3 mln złotych, w porównaniu do 5,5 mln złotych wygenerowanych w analogicznym okresie roku 2021. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany w tym okresie sprawozdawczym, jak również w ujęciu całorocznym. ...

Bank Pocztowy w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku wypracował wynik finansowy netto na poziomie 49,3 mln złotych, w porównaniu do 5,5 mln złotych wygenerowanych w analogicznym okresie roku 2021. Jest to najwyższy wynik w historii Banku Pocztowego odnotowany w tym okresie sprawozdawczym, jak również w ujęciu całorocznym. ...

Czytaj więcej
05 września 2022 r.
Oświadczenie Banku Pocztowego S.A. dotyczące zakresu wniosku o wakacje kredytowe

W odpowiedzi na zastrzeżenia Prezesa UOKiK dotyczące zakresu udostępnianego za pośrednictwem bankowości elektronicznej wzoru formularza wniosku o tzw. „wakacje kredytowe” Bank oświadcza, że realizuje projekt mający na celu umożliwienie złożenia jednego wniosku obejmującego wszystkie przysługujące konsumentowi okresy podlegające zawieszeniu spłaty. ...

W odpowiedzi na zastrzeżenia Prezesa UOKiK dotyczące zakresu udostępnianego za pośrednictwem bankowości elektronicznej wzoru formularza wniosku o tzw. „wakacje kredytowe” Bank oświadcza, że realizuje projekt mający na celu umożliwienie złożenia jednego wniosku obejmującego wszystkie przysługujące konsumentowi okresy podlegające zawieszeniu spłaty. ...

Czytaj więcej
19 lipca 2022 r.
Bank Pocztowy „na plusie” pomimo wakacji kredytowych

Zarząd Banku Pocztowego opracował wstępne szacunki dotyczące wpływu korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych na wyniki finansowe Banku, w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, czyli tzw. wakacji kredytowych. ...

Zarząd Banku Pocztowego opracował wstępne szacunki dotyczące wpływu korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych na wyniki finansowe Banku, w związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, czyli tzw. wakacji kredytowych. ...

Czytaj więcej
13 kwietnia 2022 r.
Bank Pocztowy poprawia wyniki finansowe i poprawia rentowność po ukończeniu wszystkich działań w Planie Naprawy. Jednocześnie podejmuje nowe działanie dotyczące adekwatności kapitałowej, tj. dokapitalizowania Banku.

Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A., działań służących przywróceniu stabilności finansowej i poprawy rentowności. Wdrażane przez Bank działania wraz ze zmianami sytuacji makroekonomicznej, przyniosły wyraźne efekty w szybszym niż wcześniej zakładano czasie. ...

Zarząd Banku Pocztowego podjął decyzję o zakończeniu realizacji w ramach Planu Naprawy Banku Pocztowego S.A., działań służących przywróceniu stabilności finansowej i poprawy rentowności. Wdrażane przez Bank działania wraz ze zmianami sytuacji makroekonomicznej, przyniosły wyraźne efekty w szybszym niż wcześniej zakładano czasie. ...

Czytaj więcej
01 marca 2022 r.
Raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2021 r.

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2021 r. Raport dostępny jest TUTAJ. ...

Zarząd Banku Pocztowego S.A. przekazuje raport roczny Banku Pocztowego S.A. za 2021 r. Raport dostępny jest TUTAJ. ...

Czytaj więcej
01 grudnia 2021 r.
Rada Nadzorcza Banku Pocztowego powołała z dniem 1 grudnia 2021 r. Jakuba Słupińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego oraz powierzyła Piotrowi Piechocie funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku

Na posiedzeniu 30 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego podjęła uchwałę w sprawie powołania Jakuba Słupińskiego z dniem 1 grudnia 2021 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego XI kadencji i jednocześnie powierzyła Piotrowi Piechocie funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. ...

Na posiedzeniu 30 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Banku Pocztowego podjęła uchwałę w sprawie powołania Jakuba Słupińskiego z dniem 1 grudnia 2021 r. na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Pocztowego XI kadencji i jednocześnie powierzyła Piotrowi Piechocie funkcję Członka Zarządu Banku Pocztowego nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. ...

Czytaj więcej
Zobacz więcej wpisów